Data stories

Hier kun je verschillende initiatieven van NEN rondom het thema data bekijken. NEN vindt het belangrijk om samen te onderzoeken en te experimenteren met data. Daarom hebben we het proces van data analyse in begrijpelijke termen te vertaald.

Eenduidige definities

Maak de relaties tussen verschillende definities van een term inzichtelijk

Gestructureerde eisen

Identificeer eenvoudig de vereisten in een norm

Impact analyse

Signaleer tijdig normatieve wijzigingen die een impact hebben op de bedrijfsvoering

Kwalitatieve verwijzingen

Unieke, persistente en granulaire verwijzingen naar content in standaarden

ICS 3.0

A semantic approach to the International Classification of Standards

XML to CVS

Extract structured data from standards in XML

HLS

Combineer eenvoudig de eisen in de verschillende toepassingen van de HLS.

 

NEN innovatielab 2022