Gestructureerde eisen

Hoe maken wij de eisen van een norm overzichtelijker?

Normen moeten breed en eenvoudig toepasbaar zijn. We horen steeds vaker van klanten dat ze normen op een nieuwe manier willen gebruiken: gestructureerd, traceerbaar, verrijkt en toepasbaar in hun eigen systemen. Hoe zouden wij dat kunnen doen?

In deze casus nemen we de NEN-EN 15984 als voorbeeld. Deze norm leggen we op een meer gestructureerde wijze vast om te kijken hoe we invulling kunnen geven aan onderstaande gebruikersvragen. Als mogelijke oplossing hebben wij het volgende klikbare prototype ontwikkeld. Probeer deze uit en laat ons via de korte enquĂȘte weten (max 5 min) of wij hiermee uw vragen beantwoorden.

Vragen van gebruikers:

 • Eisen
  Aan welke normatieve eisen moet ik voldoen?
 • Aanbevelingen
  Welke aanbevelingen worden er gedaan in de norm?
 • Identificeerbaar
  Hoe verwijs ik naar een eis?
 • Checklist
  Hoe exporteer ik de eisen en stel ik een checklist samen?

Neem bijvoorbeeld onderstaande eis uit de NEN-EN 15984:2017

Voorbeeld ongestructureerde eisen - NEN-EN 15984:2017

"Gas chromatographic apparatus, consisting of at least three separation systems able to work simultaneously in one gas chromatograph, with a Thermal Conductivity Detector (TCD) and Flame Ionization Detector (FID) that should be available, and confirming to the requirements as given in Clause 5"

Wat zijn nu eigenlijk de eisen in deze tekst?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Hiervoor moeten we:

1. De eisen in de tekst identificeren ... Waar in deze tekst staan nu exact de eisen?
2. De eisen analyseren ... Wat wordt ermee bedoeld?
3. De eisen classificeren ... Wat voor een soort eis is het? Bijvoorbeeld, is het vereist of mag je hier van afwijken?

In de praktijk kost dit veel tijd. Soms is daar een expert voor nodig. NEN wil normen op een meer gestructureerde wijze vastleggen. Dit waarborgt de kwaliteit van eisen en helpt om normen meer toegankelijk en eenvoudiger toepasbaar te maken.

Schema's

Om een norm overzichtelijker te maken, helpt het om een gestructureerd schema te volgen. Gestructureerde eisen volgen een bepaald schema, onafhankelijk van de context. Dat wil zeggen: de zinsopbouw kent een vaste structuur.

Requirements template Onno Robert Jo Jille NEN

Met behulp van dit schema weet de gebruiker bijvoorbeeld:

    - Wat vereist is. Elke eis wordt samengevat in 1 zin.
    - Wat voor type eis het is. Er is immers een verschil tussen SHALL, SHOULD, WILL or MAY.
    - Welk deel van de tekst een eis bevat. Hiervoor

Hoe werkt dat in de praktijk?

Onderstaand voorbeeld laat zien wat het resultaat is als we de ongestructureerde eis uit NEN-EN 15984:2017 herschrijven en wat dit betekent voor de uiteindelijke gebruikerservaring.

Ongestructureerde eis 

Huidig

Eisen:

Gas chromatographic apparatus, consisting of at least three separation systems able to work simultaneously in one gas chromatograph, with a Thermal Conductivity Detector (TCD) and Flame Ionization Detector (FID) that should be available, and confirming to the requirements as given in Clause 5.

Gestructureerde eis

Voorbeeld

Eisen:

REQ 027: Gas chromatographic apparatus shall consist of at least three separation systems able to work simultaneously in one gas chromatograph.
REQ 166: Gas chromatographic apparatus shall consist of a Thermal Conductivity Detector (TCD).
REQ 167: Gas chromatographic apparatus shall consist of a Flame Ionization Detector (FID). 

Dit voorbeeld kan worden herschreven als een gestructureerde eis door:
  A. De specifieke eisen binnen de tekst te identificeren
  B. Elke eis een unieke identifier te geven zodat deze traceerbaar wordt (zie REQ 027, REQ 166 en REQ 167).
  C. Elke eis te classificeren als eis, aanbeveling, toestemming of mogelijkheid (REQ, REC, PER, of POS).

Het resultaat is een tekst die geordend, overzichtelijk en duidelijker is.

Probeer hier het prototype

We hebben een prototype van een ongepubliceerde NEN norm ontwikkeld. Klik op de afbeelding hieronder om het prototype te bekijken. Vink vervolgens een van de filters in de lichtblauwe balk aan om de eisen (REQ), aanbevelingen (REC), toestemmingen (PER) of mogelijkheden (POS) te bekijken.

XD prototype on NEN

(Door op deze afbeelding te klikken opent u het prototype in een nieuw scherm)

Help ons normen te verbeteren

Ons doel is om normen doorlopend te verbeteren zodat de toepassing ervan eenvoudiger wordt. We kunnen uw feedback daarvoor goed gebruiken. Doe mee aan onderstaande survey en help ons hierbij. Het kost maximaal 5 minuten van uw tijd.

Wil je dieper in gesprek over het onderwerp? Neem contact met ons op!

NEN innovatielab 2022