Eenduidige definities

Normen staan vol met termen en definities. Dat kan soms tot verwarring of verschil in interpretatie leiden bij de gebruikers. Soms heeft een term meerdere definities of hebben twee verschillende termen exact dezelfde definitie, zoals meterkast en meterruimte.

In deze casus nemen we de term "actief deel" als voorbeeld. Deze term leggen we op een meer gestructureerde wijze vast om invulling te geven aan onderstaande gebruikersvragen. Vervolgens hebben we een digitaal prototype van een thesaurus ontwikkeld op basis van SKOS. Onderaan deze pagina vragen wij u graag een korte enquête in te vullen van max 2 min.

Vragen van gebruikers:

 • Definitie bij een term:
  Welke definities zijn er van ‘actief deel’?
 • Relevante documenten:
  In welke documenten is de term 'actief deel' gedefinieerd?
 • Semantische relatie:
  Als ik de meest specifieke definitie hanteer van 'actief deel', zijn er dan nog meer algemene definities van dezelfde term die mogelijk relevant zijn?
 • Gerelateerde termen:
  Welke andere termen zijn relevant gegeven de term 'actief deel'?

Uit onze analyse blijkt dat er meerdere definities zijn van “actief deel”, zie onderstaande definities. Merk op dat elke definitie hetzelfde voorvoegsel heeft (in vet gedrukt). Het gaat hier dus over hetzelfde object, namelijk een geleider of geleiden deel bestemd om bij normaal bedrijf onder spanning te staan. Echter de NEN 1010 en NEN 4010 hanteren een meer specifieke definitie door expliciet sommige objecten, zoals de PEN-leiding, uit te sluiten. Wat ontbreekt is de samenhang tussen de onderliggende definities. Hierdoor is het lastig om definities met elkaar te vergelijken.

Voorbeeld: Actief deel

- (NEN 3840+A2) Geleider of geleidend deel bestemd om bij normaal bedrijf onder spanning te staan
 
- (NEN 4010) Geleidend deel bestemd om bij normaal bedrijf onder spanning te staan, met inbegrip van de nulleiding maar niet een PEN-leiding

- (NEN 1010) Geleider of geleidend deel bestemd om bij normaal bedrijf onder spanning te staan, met inbegrip van de nulleiding, maar volgens afspraak niet een PEN-leiding, een PEM-leiding of een PEL-leiding

Een thesaurus op basis van SKOS

Een thesaurus is een lijst van synoniemen en betekenisverwante woorden. Door een thesaurus te publiceren op basis van SKOS worden termen en definities vrij toegankelijk via het semantisch web. SKOS staat voor Simple Knowledge Organization System en is een algemeen datamodel om kennissystemen als thesaurus te organiseren, zie onderstaand voorbeeld voor de term "actief deel". In het voorbeeld zie je verschillende definities voor de term “actief deel”, maar ook welke relatie ze onderling hebben.

SKOS-NEN

SKOS-web voorbeeld

Dit stelt ons in staat om duidelijke begrippenkaders te creëren die als basis dienen voor toekomstige normen. Bovendien stimuleert het hergebruik van bestaande termen en bevordert het de uitwisseling van gegevens.

Prototype thesaurus 

We hebben een prototype van de thesaurus ontwikkeld. Klik op de afbeelding hieronder om het prototype te bekijken in een nieuw tabblad. Klik vervolgens op de Zoek button om de zoekresultaten te bekijken voor de term ‘actief deel’.

NEN Thesaurus data.nen.nl innovatielab onno robert jille

(klik op de afbeelding om het prototype te openen)

Enquête

Ons doel is om normen doorlopend te verbeteren zodat toepassing ervan eenvoudiger wordt. Daarvoor hebben we uw feedback nodig over termen en definities. Doe mee aan onderstaande survey en help ons hierbij. Het kost maximaal 2 minuten van uw tijd.

Wil je dieper in gesprek over het onderwerp? neem contact met ons op!

NEN innovatielab 2022