Impact analyse

Hoe kunnen we wijzigingen tijdig signaleren en de impact hiervan bepalen?

Normen veranderen continu, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe wetgeving of voortschrijdende technologische mogelijkheden. Dat kan mogelijk gevolgen hebben voor uw proces, product of dienst. Het tijdig signaleren van zulk soort wijzigingen en het bepalen van de impact hiervan op de bedrijfsvoering is een uitdaging. 

Deze uitdaging bestaat uit:

  1. Weten wanneer een standaard gaat wijzigen.
  2. Weten wat er gaat wijzigen.
  3. Weten wat de samenhang tussen documenten is en hoe een wijziging in document A
    en impact heeft op document B.

De focus in deze casus ligt vooral op dat laatste. We representeren het probleem van samenhang als een graaf, een overzicht van knooppunten en lijnen. Vervolgens onderzoeken we de verschillende toepassingen van grafen. Met behulp van deze grafische weergave worden wijzigingen in een norm en de impact daarvan beter inzichtelijk.

Onderaan deze pagina vragen wij u een korte enquĂȘte in te vullen van max 5 min.

Samenhang tussen documenten

Om de impact van een wijziging inzichtelijk te maken dienen we de onderlinge afhankelijkheden tussen normen te modelleren en visualiseren. Dit doen we door een relatie te leggen op basis van de verwijzingen tussen normen en de frequentie daarvan. Hiermee kunnen we dit probleem representeren als een graaf of een netwerk van normen, zie onderstaande afbeelding. 

graph one zoom in

Voorbeeld 1: Normen als netwerk

Mogelijke toepassingen:

Door de normen als een netwerk te presenteren wordt het voor de gebruiker bijvoorbeeld mogelijk om: 
  - Inkomende verwijzingen op te vragen.
  - Verwijzingen te rangschikken op basis van frequentie.
  - Vinden van incorrecte verwijzingen (bijvoorbeeld omdat de verwijzing verwijst naar een ingetrokken document).
  - Vinden van normen in de collectie waar niet naar wordt verwezen (bijvoorbeeld omdat de norm niet langer relevant is).

Deze representatie van normen als netwerk maakt het mogelijk om de data verder te verrijken met behulp van verschillende graaf algoritmes. Denk bijvoorbeeld aan:

  - Normen rangschikken op basis van relevantie.
  - Normen clusteren.

Normclusters en omvang

Met behulp van de Louvain-methode vinden we in totaal 46 clusters in onze dataset van 2009 normen over bouw en installatie. Onderstaande figuur laat het aantal normen per cluster zien. Wij selecteren cluster 919 om verdere uitleg over te geven.

Cluster 919 - brandveiligheid in gebouwen

Cluster met ID 919 omvat 389 normen over het onderwerp brandveiligheid in gebouwen, waaronder NEN 6068.

De top 5 in cluster 919

Met behulp van het PageRank-algoritme kun je een ruwe schatting maken van hoe relevant een norm is.
In de tabel zie je de 5 normen met de hoogste/laagste score.


Help ons normen te verbeteren

Ons doel is om normen doorlopend te verbeteren zodat toepassing ervan eenvoudiger wordt. Daarvoor kunnen we uw feedback over impact analyse goed gebruiken. Doe mee aan onderstaande survey en help ons. Het kost maximaal 5 minuten van uw tijd.

Wil je dieper in gesprek over het onderwerp? Neem contact met ons op!

NEN innovatielab 2022